Vastgoed gaat over mensen,

over hun behoeftes en dromen,

over thuiskomen op een plek

waar die gekoesterd kunnen worden...